Yrityksille

Lenz yhdistää korkeakouluopiskelijat ja asiakasyritykset tavalla, jossa opiskelijat pääsevät käsiksi oman alansa töihin ja yritykset saavat monitieteellistä osaamista sekä realistista tulevaisuuden näkymää.

Lenzin tuoma arvo yrityksille

Lenz tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää opiskelijoiden maksimaalisen potentiaalin. Liian usein yritykset eivät kykene tarjoamaan opiskelijoille todellista arvoa, eivätkä houkuttele alan parhaita yksilöitä.

Uusien liiketoimintaideoiden keksiminen on samanaikaisesti vaikeampaa ja tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Siksi siihen tulee panostaa, ja yksi parhaista tulevaisuudennäkymän lähteistä ovat potentiaalia uhkuvat nuoret. Tätä varten Lenz alunperin syntyikin – yhdistämään nuorten potentiaali yrityksiin, joilla on katse tulevaisuuteen.

Esimerkkiprojektit

Lenzin suunnittelemia projekteja, joita tiimit ovat ideaaleja ratkaisemaan.

Liiketoiminta

New ventures
TARKOITUS
 • Löytää uusia mahdollisuuksia toimialalta
 • Kehittää nykyistä liiketoiminta tai luoda täysin uutta
 • Hyödyntää kohderyhmää: nuoret kuluttajina & B2B-asiakkaina
 • Varmistaa liiketoiminnan tulevaisuuden kannattavuus ja kasvu
ARVO

Uusi liiketoiminta vaatii uudenlaista ajattelua ja kyseenalaistamista eli poisoppimista vanhasta.

Strategia

Suunnittelu ja implementointi
TARKOITUS
 • Validoida nykyinen strategia ja identifioida kehityskohdat
 • Suunnitella strategian kehitys ja jalkauttaminen
 • Toteuttaa ja varmistaa implementointi
 • Viestiä strategiasta selkeästi ja helposti omaksuttavasti
 • Seurata toteutumista ja kerätä sekä analysoida dataa
ARVO

Varmistutaan strategian toimivuudesta ja sen sisäistettävyydestä luomalla selkeä jalkauttamissuunnitelma.

Markkinointi

Kohdistettua markkinointia markkinatutkimuksen avulla
TARKOITUS
 • Uudistaa markkinointisuunnitelma
 • Profiloida keskeiset kohderyhmät
 • Löytää optimaaliset kanavat markkinoinnille
 • Hyödyntää nuorten visioita toimivista palveluista
 • Tuottaa ja luoda kilpailuetua
ARVO

Kohdentaa kanavat tulevien kuluttajien – eli nuorten – kannalta toimiviksi.

Employer branding

Työnantajakuvan kehittäminen
TARKOITUS
 • Vahvistaa yrityksen työnantajamielikuvaa
 • Tehokkuutta ja vaikutusta rekrytointiin
 • Kasvatetaan talent poolia ja hakemusten määrää
 • Nopeutetaan rekrytointisykliä
 • Pienennetään tarvetta työpaikkailmoittelulle
ARVO

Enemmän oikeankaltaisia hakijoita ja pienentyvät rekrytointikustannukset

Perehdyttäminen

Henkilöstön tehokas integrointi yhteisöön
TARKOITUS
 • Uudistaa perehdyttämiseen käytetyt työkalut
 • Nuoret tulevaisuuden työntekijöinä tietävät, mikä on nykypäivää
 • Vastata tulevaisuuden odotuksiin ennakoimalla
 • Luoda toimivaa työkulttuuria
ARVO

Käytetään 10% vähemmän aikaa perehdyttämiseen ja kouluttamiseen.

Rekrytointiprosessi

Yrityksen rekrytoinnin modernisointi
TARKOITUS
 • Tehostaa rekrytointiprosessia tarkoitus edellä
 • Vähentää virherekrytointien määrää
 • Löytää hakijan aito potentiaali
 • Keskittyä hakijaviestinnän toimivuuteen
 • Kartoittaa työkalujen ja ympäristöjen relevanssi
ARVO

Relevantit talentit päätyvät hakemaan oikeisiin tehtäviin asiakkaalle, kilpailijoiden sijaan.

Innovaatiot eivät tapahdu ajattelemalla ja tekemällä samoin kuin aiemmin. Ne tapahtuvat, kun nuoret ja konkarit haastavat näkemyksensä ja kysyvät: “mitä sellaista ei ole vielä olemassa, minkä tulisi olla?”.

Missä olemme hyviä?

Tuoreita näkökulmia

Opiskelijoilla on kaikista ajankohtaisin tieto ja tuoreita näkökulmia. Nämä ovat arvokkaita vanhan haastamisessa ja uuden luomisessa. Lenzin projektitiimin avulla yhteensovitatte yrityksenne kokemusta ja opiskelijoiden tuomaa uutta näkökulmaa.

Kanavoitua muutosvoimaa

Nuoret haluavat muuttaa maailmaa. Kun tämä yhdistetään yrityksessänne olevaan käytännön kokemukseen ja osaamiseen, saatte lopputuloksen, jossa joka yhdistää näiden parhaat puolet.

Räätälöidyt projektitiimit

Lenz-tiimit ovat monitieteellisiä ja ne räätälöidään vastaamaan yrityksen tarpeita. ACEn konsultit projektipäällikköinä auttavat tiimejä saavuttamaan tavoitteensa.

Valmennus

Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus korkeakouluopiskelijoiden kasvattamisessa ja heidän kehityksensä johtamisessa. Olemme asiantuntijoita auttamaan nuoria kehittymään ja hyödyntämään heidän käyttämätöntä potentiaaliaan.

Potentiaali

Lenz valikoi joukkoonsa potentiaalisimmat opiskelijat, jotka auttavat teitä haastamaan aiemman ja rakentamaan uutta. Tunnistamme innostuksen ja rohkaisemme opiskelijoita tuomaan omat näkemyksensä esille.

Projektipäällikön tuki

Potentiaali ja innostus kanavoidaan käytäntöön hallitusti ja toimintaympäristön rajoitteet huomioiden. Projektipäälliköt osallistuvat projektin toteutukseen suunnittelusta alkaen ja varmistavat, että oikeita asioita tehdään tuloksellisesti.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!