Mikä on Lenz?

Lenz uudistaa kesätyöt 2020. Aivan liian usein yritykset ja kesätyöntekijät eivät saa kesätöistä kaikkea mahdollista irti. Haluamme muuttaa tämän. Uskomme tuplaavamme kesätöistä saatavan arvon – niin opiskelijoiden kuin yritysten näkökulmasta. Räätälöidyissä projektitiimeissä opiskelijat pääsevät käsiksi oman alansa töihin ja yritykset saavat tuoreita näkökulmia.

Lenz pähkinänkuoressa

Lenzissä keskitymme siihen, mitä ihminen voi olla – sen sijaan että katsoisimme, mitä hän on ollut.

  • Lenz uskoo nuorten potentiaaliin. Uskomme, että nuorten innokkuudella uudistaa on valtavaa arvoa, kun tämä energia kanavoidaan oikein.

  • Autamme nuoria kasvamaan ja hyödyntämään käyttämätöntä potentiaaliaan. Lenzissä opiskelijat työllistyvät projekteihin, joissa heidän potentiaalinsa ja innostuksensa ovat onnistumisen avaintekijöitä.

  • Lenz toimii yhteistyössä ACE Consultingin kanssa. Kokeneet konsulttimme toimivat valmentajina, mentoreina ja projektipäällikköinä yrityksille räätälöidyissä tiimeissä.

Miten Lenz toimii?

Missä olemme hyviä?

Lenz on nuorille osaajille valmentaja ja mentori. Kanavoimme johdetusti nuorten potentiaalin ja innokkuuden sinne, missä sillä on asiakkaillemme suurin vaikutus.  

Valmennus

Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus nuorten osaajien kasvattamisessa ja heidän kehityksensä johtamisessa. Olemme asiantuntijoita auttamaan nuoria kehittymään ja hyödyntämään heidän käyttämätöntä potentiaaliaan.

 Mentorointi

Meillä on laaja ja monialainen verkosto kokeneita konsultteja, jotka toimivat mentoreina Lenz-nuorille. Laadimme jokaiselle nuorelle oman mentorointiohjelman, jota toteutetaan vastavuoroisessa mentorointisuhteessa ennen projekteja ja niiden aikana.

Ohjaus

Valitsemme kokeneiden konsulttien verkostostamme jokaiselle Lenz-projektille projektipäällikön. Hän vastaa asiakkaan kanssa sovittujen tavoitteiden täyttymisestä ja ohjaa projektitiimiään erityiseen suoriutumiseen ACE Consultingin moton mukaisesti, above customer expectations.

Potentiaali

Lenz valikoi joukkoonsa potentiaalisimmat nuoret, jotka auttavat teitä haastamaan aiemman ja rakentamaan uutta. Siinä, missä te olette asiantuntijoita tekemään asioita oikein, me olemme asiantuntijoita tekemään oikeita asioita. Yhdessä teemme oikeita asioita oikein.

Innostus

Lenz-nuoret erottautuvat innokkuudellaan. He ovat motivoituneita kasvamaan asiantuntijoina ja innostuneita esittämään oman näkökulmansa. Me olemme hyviä tunnistamaan ja jalostamaan innostusta sekä rohkaisemaan nuoria tuomaan omat näkemyksensä ja potentiaalinsa pöytään.

Projektit

Potentiaali ja innostus eivät ole itsessään arvokkaita, kunnes ne kanavoidaan käytäntöön hallitusti ja toimintaympäristön rajoitteet huomioiden. Projektipäällikköinä toimivat Lenzin kokeneet konsultit osallistuvat projektin toteutukseen suunnittelusta alkaen. He varmistavat, että oikeita asioita tehdään tuloksellisesti.