Case Huomisen verkkokauppa

Projektin haaste ja ratkaisu

Projektin haaste ja ratkaisu

Haaste

Verkkokaupan valikoiman nopea kasvu, sekä johdonmukaisuuden ja vastuun puute sen kehittämisessä ovat johtaneet verkkokaupan heikkoon käytettävyyteen ja ovat vähentäneet intressejä sen aktiiviseen markkinointiin.


Näin haimme opiskelijoita projektiin

Täysimittainen referenssi löytyy sivun alareunasta.

Haaste

Verkkokaupan valikoiman nopea kasvu, sekä johdonmukaisuuden ja vastuun puute sen kehittämisessä ovat johtaneet verkkokaupan heikkoon käytettävyyteen ja ovat vähentäneet intressejä sen aktiiviseen markkinointiin.

Projektin toteutus

Projektin toteutus

Toteutus

Projektin aikana osallistettiin merkitykselliset liiketoimintajohtajat, intressiryhmät yrityksen sisältä ja verkkokaupan käyttäjät (sekä nykyiset että potentiaaliset).

“Asiakkaan tarpeet huomioitiin hyvin koko projektin ajan. Tiimin tekemät tutkimustyöt, analyysit ja ratkaisuehdotukset olivat innovatiivisia ja ammattimaisesti tehty. Loppuraportin ja loppupresentaation avulla me voimme jatkokehittää verkkokauppaa kokonaisvaltaisesti.”
– Satu Salomaa, Manager, municipal machines, tools and workshop equipment at Wihuri Oy Tekninen kauppa

Toteutus

Projektin aikana osallistettiin merkitykselliset liiketoimintajohtajat, intressiryhmät yrityksen sisältä ja verkkokaupan käyttäjät (sekä nykyiset että potentiaaliset). 

“Asiakkaan tarpeet huomioitiin hyvin koko projektin ajan. Tiimin tekemät tutkimustyöt, analyysit ja ratkaisuehdotukset olivat innovatiivisia ja ammattimaisesti tehty. Loppuraportin ja loppupresentaation avulla me voimme jatkokehittää verkkokauppaa kokonaisvaltaisesti.”
– Satu Salomaa, Manager, municipal machines, tools and workshop equipment at Wihuri Oy Tekninen kauppa

Wihuri Oy Tekninen Kauppa teetti perusteellisen analyysin nykyisestä B2B-verkkokaupastaan ja kehityssuunnitelmat tulevaisuuden tarpeet täyttävästä B2B-verkkokaupasta

Wihuri Oy Tekninen Kauppa on voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan keskittynyt teknisen kaupan asiantuntija. Se on osa kansainvälistä Wihuri-konsernia ja on toiminut useiden vuosikymmenien ajan alansa luotettavana yhteistyökumppanina Suomessa. Tekninen Kauppa tarjoaa yritysasiakkailleen kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden aina korkealaatuisista tuotteista ammattitaitoiseen jälkimarkkinointiin.

Teknisen kaupan verkkokauppa oli perustettu alun perin yhden tuoteryhmän myyntikanavaksi, mutta ajan saatossa sinne siirrettiin yhä useampia tuotteita ja tuoteryhmiä. Verkkokaupan valikoiman nopea kasvu, sekä johdonmukaisuuden ja vastuun puute sen kehittämisessä johtivat kuitenkin verkkokaupan heikkoon käytettävyyteen ja vähensivät intressejä sen aktiiviseen markkinointiin. Lopulta verkkokauppatoiminta oli ajautunut tilanteeseen, jossa sen kehittämiseen ja ylläpitoon ei oltu enää allokoitu tarpeeksi resursseja ja yrityksen johdossa oli herännyt epävarmuus koko verkkokauppatoiminnan jatkamisesta.

Tämä haaste oli vahvistanut Teknisen Kaupan johdossa rohkeutta kokeilla uutta lähestymistapaa, joka poikkeaa tavanomaisesta konsultoinnista. Valmiin lopputuloksen myymisen sijasta Lenz tarjosikin prosessia, jossa sopiva osaaminen ja innovatiivisuus kootaan tavoitteen mukaan, eikä päinvastoin.

Lenz Method mahdollisti projektin, jossa tiimistä mitattiin ulos maksimaalinen potentiaali

Kuten muissakin Lenzin projekteissa, myös Huomisen verkkokauppa -projektissa rekrytoitiin poikkitieteellinen tiimi juuri kyseisen tarpeen mukaan. Näin varmistettiin tiimin ideaalisuus projektiin ja voidaan vakuuttua, että jokaiseen projektin tarpeeseen löydettiin sopivaa osaamista ja erityistä innostuneisuutta. Erityislaatuisen projektin onnistumiseksi rekrytoitiin käyttöliittymäsuunnittelija, tekniikan insinööri, palvelumuotoilija, B2B-markkinointivastaava sekä liiketoiminta-analyytikko, jotka työskentelivät kokeneen projektipäällikön tukemana.

Sen lisäksi, että Lenz -projekti toi Teknisen Kaupan käyttöön tuoreimman akateemisen tiedon, sekä rutkasti ennakkoluulotonta ja yritteliästä asennetta, projekti oli erityisen merkityksellinen nuorelle projektitiimille.

”Kesän projekti tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytännössä. Oli erittäin motivoivaa päästä opiskelijana päätöksentekijän rooliin ja nähdä miten oma osaaminen oli merkityksellistä projektin etenemisen kannalta. Kesä Lenzillä todella auttoi minua näkemään oman potentiaalini.” – Eero Kotilainen, Liiketoiminta-analyytikko

Asiakas pystyi vaikuttamaan projektin suuntaan projektin läpi

Projekti toteutettiin tiukassa yhteistyössä asiakkaan kanssa kesän aikana. Kesän alussa projektin lopullinen suunta ja tuotokset eivät olleet vielä kiveen hakattuja, ja optimaaliseen lopputulokseen päästiin jatkuvalla kommunikaatiolla asiakkaan kanssa.

“Teknisen Kaupan verkkokauppaomistajan kanssa tehty ohjaustyö mahdollisti projektin parhaan onnistumisen. ” Nicholas Mylläri, Projektipäällikkö


Aluksi tiimi aloitti tutustumalla Teknisen Kaupan asiakkaisiin ja nykyisen verkkokaupan haasteisiin, sekä alan muiden toimijoiden asettamaan standardiin. Seuraavaksi projektissa innovoitiin uusia ratkaisuja ulkoasuun, sivun toiminnallisuuksiin ja jatkokehittämiseen, jonka jälkeen prototyypin rakentaminen ja testaaminen siirtyi pääprioriteetiksi. Projektin viimeistelyssä tehtiin prototyypin viimeiset viilaukset ja valmisteltiin muut lopputuotokset, roadmap ja loppuraportti, selkeästi esitettävään muotoon.

Projekti sai runsaasti kiitosta kaikilta tulosten esittelyyn osallistuneilta, jotka edustivat kattavasti eri liiketoiminta-alueita Teknisen Kaupan sisällä. Erityisen paljon yllätystä herätti se, miten monipuolisesti ja asiantuntevasti tiimi pystyi auttamaan verkkokauppaa. Alun perin projektin luonne oli pääasiassa verkkokaupan ulkoasun kehittämiseen liittyvä, ja jatkokehityksen roadmap oli toissijainen prioriteetti. Lopulta jatkokehityksen toimintaehdotukset ottivat kantaa kuitenkin lähes kaikkeen toimintaan verkkokaupan kehittämisessä, tinkimättä alkuperäisestä tavoitteesta verkkokaupan ulkoasun kehittämiseksi.

Projektitiimin osoittama innostus ja potentiaali olisivat sopineet ratkaisemaan monia muitakin haasteita.

Tiimi edusti monia eri koulutuksen polkuja, minkä takia kaikki toivat projektiin oman uniikin näkökulmansa. Lenz-projekteissa on tullut ilmi, että monissa asiakkaiden haasteissa palvelumuotoilijan ja liiketoiminta-analyytikon roolit nousevat usein tarpeellisiksi, ja loput kolme roolia suunnitellaan tarkasti sopimaan asiakkaan tarjoamaan ongelmaan.

Tässä projektissa varsinkin projektipäällikön ohjauksella tiimin fokus pysyi koko ajan toiminnassa, joka edisti projektin tavoitteita. Sen lisäksi varsinkin prototyypin kehittäminen projektin alusta lähtien lisäsi projektin vaikuttavuutta, sillä alustavan, mutta visuaalisen prototyypin avulla myöhempi kehitystyö helpottui.

Lenzin rekrytointimetodi sopii mainiosti erityislaatuisempiin projekteihin, joihin organisaatiosta ei löydy helppoja vastauksia. Avullamme erikokoiset yritykset toimialasta riippumatta voivat valjastaa tulevaisuusorientoitunutta innovatiivisuutta omiin tarpeisiinsa pienellä kynnyksellä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan millaisia mahdollisuuksia Lenz voisi tarjota teidän yrityksellenne.

Wihuri Oy Tekninen Kauppa teetti perusteellisen analyysin nykyisestä B2B-verkkokaupastaan ja kehityssuunnitelmat tulevaisuuden tarpeet täyttävästä B2B-verkkokaupasta

Wihuri Oy Tekninen Kauppa on voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan keskittynyt teknisen kaupan asiantuntija. Se on osa kansainvälistä suomalaista Wihuri-konsernia ja on toiminut useiden vuosikymmenien ajan alansa luotettavana yhteistyökumppanina Suomessa. Tekninen Kauppa tarjoaa yritysasiakkailleen kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden aina korkealaatuisista tuotteista ammattitaitoiseen jälkimarkkinointiin. 

Teknisen kaupan verkkokauppa oli perustettu alun perin yhden tuoteryhmän myyntikanavaksi, mutta ajan saatossa sinne siirrettiin yhä useampia tuotteita ja tuoteryhmiä. Verkkokaupan valikoiman nopea kasvu, sekä johdonmukaisuuden ja vastuun puute sen kehittämisessä johtivat kuitenkin verkkokaupan heikkoon käytettävyyteen ja vähensivät intressejä sen aktiiviseen markkinointiin. Lopulta verkkokauppatoiminta oli ajautunut tilanteeseen, jossa sen kehittämiseen ja ylläpitoon ei oltu enää allokoitu tarpeeksi resursseja ja yrityksen johdossa oli herännyt epävarmuus koko verkkokauppatoiminnan jatkamisesta.

Tästä haasteesta sai alkunsa yksi Lenzin kesän 2021 projekteista. Yhteistyössä asiakkaan kanssa määrittelimme projektin, jonka tarkoituksena oli suunnitella prototyyppi uudesta verkkokaupan käyttöliittymästä ja laatia Roadmap tulevaisuuden jatkokehitykselle.

Lenz Method mahdollisti projektin, jossa tiimistä mitattiin ulos maksimaalinen potentiaali

Kuten muissakin Lenzin projekteissa, myös Huomisen verkkokauppa -projektissa rekrytoitiin poikkitieteellinen tiimi juuri kyseisen tarpeen mukaan. Näin varmistettiin tiimin ideaalisuus projektiin ja voidaan vakuuttua, että jokaiseen projektin tarpeeseen löydettiin sopivaa osaamista ja erityistä innostuneisuutta. Erityislaatuisen projektin onnistumiseksi rekrytoitiin käyttöliittymäsuunnittelija, tekniikan insinööri, palvelumuotoilija, B2B-markkinointivastaava sekä liiketoiminta-analyytikko, jotka työskentelivät kokeneen projektipäällikön tukemana.

Sen lisäksi, että Lenz -projekti toi Teknisen Kaupan käyttöön tuoreimman akateemisen tiedon, sekä rutkasti ennakkoluulotonta ja yritteliästä asennetta, projekti oli erityisen merkityksellinen nuorelle projektitiimille.

”Kesän projekti tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytännössä. Oli erittäin motivoivaa päästä opiskelijana päätöksentekijän rooliin ja nähdä miten oma osaaminen oli merkityksellistä projektin etenemisen kannalta. Kesä Lenzillä todella auttoi minua näkemään oman potentiaalini.” – Eero Kotilainen, Liiketoiminta-analyytikko

Asiakas pystyi vaikuttamaan projektin suuntaan projektin läpi

Projekti toteutettiin tiukassa yhteistyössä asiakkaan kanssa kesän aikana. Kesän alussa projektin lopullinen suunta ja tuotokset eivät olleet vielä kiveen hakattuja, ja optimaaliseen lopputulokseen päästiin jatkuvalla kommunikaatiolla asiakkaan kanssa. 

“Teknisen Kaupan verkkokauppaomistajan kanssa tehty ohjaustyö mahdollisti projektin parhaan onnistumisen. ” – Nicholas Mylläri, Projektipäällikkö 


Aluksi tiimi aloitti tutustumalla Teknisen Kaupan asiakkaisiin ja nykyisen verkkokaupan haasteisiin, sekä alan muiden toimijoiden asettamaan standardiin. Seuraavaksi projektissa innovoitiin uusia ratkaisuja ulkoasuun, sivun toiminnallisuuksiin ja jatkokehittämiseen, jonka jälkeen prototyypin rakentaminen ja testaaminen siirtyi pääprioriteetiksi. Projektin viimeistelyssä tehtiin prototyypin viimeiset viilaukset ja valmisteltiin muut lopputuotokset, roadmap ja loppuraportti, selkeästi esitettävään muotoon.

Projekti sai runsaasti kiitosta kaikilta tulosten esittelyyn osallistuneilta, jotka edustivat kattavasti eri liiketoiminta-alueita Teknisen Kaupan sisällä. Erityisen paljon yllätystä herätti se, miten monipuolisesti ja asiantuntevasti tiimi pystyi auttamaan verkkokauppaa. Alun perin projektin luonne oli pääasiassa verkkokaupan ulkoasun kehittämiseen liittyvä, ja jatkokehityksen roadmap oli toissijainen prioriteetti. Lopulta jatkokehityksen toimintaehdotukset ottivat kantaa kuitenkin lähes kaikkeen toimintaan verkkokaupan kehittämisessä, tinkimättä alkuperäisestä tavoitteesta verkkokaupan ulkoasun kehittämiseksi.

Projektitiimin osoittama innostus ja potentiaali olisivat sopineet ratkaisemaan monia muitakin haasteita.

 Tiimi edusti monia eri koulutuksen polkuja, minkä takia kaikki toivat projektiin oman uniikin näkökulmansa. Lenz-projekteissa on tullut ilmi, että monissa asiakkaiden haasteissa palvelumuotoilijan ja liiketoiminta-analyytikon roolit nousevat usein tarpeellisiksi, ja loput kolme roolia suunnitellaan tarkasti sopimaan asiakkaan tarjoamaan ongelmaan.

Tässä projektissa varsinkin projektipäällikön ohjauksella tiimin fokus pysyi koko ajan toiminnassa, joka edisti projektin tavoitteita. Sen lisäksi varsinkin prototyypin kehittäminen projektin alusta lähtien lisäsi projektin vaikuttavuutta, sillä alustavan, mutta visuaalisen prototyypin avulla myöhempi kehitystyö helpottui.

Lenzin rekrytointimetodi sopii mainiosti erityislaatuisempiin projekteihin, joihin organisaatiosta ei löydy helppoja vastauksia. Avullamme erikokoiset yritykset toimialasta riippumatta voivat valjastaa tulevaisuusorientoitunutta innovatiivisuutta omiin tarpeisiinsa pienellä kynnyksellä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan millaisia mahdollisuuksia Lenz voisi tarjota teidän yrityksellenne.