Lenz in a nutshell

Lenz on kulttuuri-innovaatio, jonka tarkoituksena on auttaa rakentamaan maailmaa, jossa päätökset tehtäisiin enemmän tulevaisuudesta innostuneena, kuin historiasta rajoittuneena.

Lenz tarjoaa ainutlaatuisia projekteja opiskelijoille ja yrityksille. Lenz yhdistää opiskelijat ja asiakasyritykset tavalla, jossa opiskelijat pääsevät käsiksi merkityksellisiin töihin ja yritykset saavat todellista arvoa sekä tuoreita liiketoiminnan ideoita aina käytäntöön asti.

Me Lenzillä uskomme vahvasti siihen, että ainoa toimiva tapa johtaa ja auttaa muita kasvamaan on olemalla itse esimerkillinen. Emme myöskään usko, että kulttuuria voi määrittää, vaan sitä pitää johtaa esimerkillä. Lenz pyrkii toimimaan esimerkkinä sekä ihmisille että yrityksille ja kannustaa myös yrityksiä kasvamaan paremmaksi versioksi itsestään. Ytimessään, Lenz on olemassa palvellakseen ihmisiä, sillä niistähän myös yritykset koostuvat.

Visiomme

Lenzin visiona on maailma, jossa päätöksiä tehdään enemmän tulevaisuudesta innostuneena kuin historiasta rajoittuneena. Haluamme nähdä tasa-arvoisen työmaailman, jossa yrittäjähenkinen tekemisen meininki kukoistaa. Visionamme on työelämä, jossa työkokemus ei ole aina kaikki kaikessa. Lenz ei suinkaan vähättele työkokemuksen merkitystä vaan haluaa ennemmin tuoda työkokemuksen arvostamisen rinnalle myös potentiaalin arvostamisen. Tavoitteenamme on olla mukana rakentamassa työelämää, jossa arvoa luovat kokemus ja potentiaali yhdessä.

Arvomme

Kulttuurista puhuttaessa tärkein asia on ymmärtää, että kulttuuri ei ole sitä mitä sanot, se on sitä mitä teet. Aloittaessamme prosessin arvojemme määrittämiselle tutkimme paljon, mitä arvot tarkoittavat. Törmäsimme podcastiin, jossa meitä puhutti suuresti arvojen ja hyveiden ero (value vs. virtue). Arvo tarkoittaa jotakin asiaa tai päämäärää, joka koetaan tärkeäksi. Hyveet taas ovat käytöstapoja, jotka osoittavat korkeita moraalistandardeja. Lenzillä meidän arvot ohjaavat meidän jokapäiväistä toimintaamme ja tukevat meidän päätöksentekoa. Päämäärän sijaan näemme arvomme enemmänkin tapanamme käyttäytyä ja kohdella muita, ne ovat hyveitämme. Osallistimme kaikki Lenzin jäsenet arvojemme valintaan ja iteratiivisen prosessin ja monen keskustelun pohjalta saimme lopputulokseksi neljä upeaa hyvettä, jonka takana kukin meistä seisoo:

Lenz talk about trust!

Luottamus on meille vähintäänkin kaikki kaikessa. Se on meidän arvomme, johon kaikki toimintamme perustuu. Lenzillä luottamusta ei kuulu ansaita vaan koemme, että kaikki toiminnassamme mukana olevat ovat lähtökohtaisesti luottamuksemme arvoisia, ovat kyseessä sitten kollegat, asiakkaat tai hakijamme. Luotamme toisiimme, sidosryhmiin, Lenziin sekä tulevaisuuteen, myös vaikeissa tai epävarmoissa tilanteissa. Meillä luottamus tarkoittaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, joustavuutta, vapautta olla oma itsensä ja ennen kaikkea toisistamme huolehtimista!

All for Lenz and Lenz for all!

Meille Lenzillä yhteisöllisyys on suuri voima. Pidämme sitä erittäin merkityksellisenä saavutuksena, että olemme rakentaneet Lenzille todellisen superyhteisön, jossa työyhteisömme jäsenillä on hyvä olla, siitä huolimatta, että työskentelemme täysin etänä. Meillä on yhteiset pelisäännöt ja osallistamme kaikkia Lenziä koskeviin päätöksiin. Avoin kommunikaatio on meillä todella tärkeää ja kannustamme kaikkia tuomaan mielipiteensä esille, tottakai toisia kunnioittaen. Tuemme ja pidämme toisistamme huolta niin töissä kuin töiden ulkopuolella. Meillä Lenzillä teemme jatkuvasti työtä yhteisömme eteen ja olemme siitä hyvin ylpeitä!

Lenz be the change we want to see in the world!

Lenzillä uskomme aitoon inhimillisyyteen ja siihen että olemme kaikki tasa-arvoisia emmekä hyväksy syrjintää millään tasolla minkään perustein. Meillä inhimillisyys tarkoittaa myös toisistamme huolta pitämistä. Lenziläisten hyvinvointi on meille tärkein prioriteetti. Me teemme parhaamme pitääksemme huolta kaikista ja kaikkien jaksamisesta. Tähän kuuluu Lenziläisten lisäksi myös meidän työllistämät opiskelijat sekä meidän asiakkaat. Me pidämme arvoistamme kiinni ja pidämme aina lenziläisten ja opiskelijoiden puolia, emmekä jousta tästä kenenkään painostuksesta. Me uskomme aidosti tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen ja meillä on nollatoleranssi syrjinnälle ja rasismille. Lenzillä inhimillisyys on myös ymmärtäväisyyttä. Lenzillä toteutuukin upealla tavalla erilaisten persoonien harmonia!

Lenz believe in potential!

Me Lenzillä uskomme aidosti nuorten potentiaaliin! Yritämmekin toiminnallamme aktiivisesti muuttaa yritysten mielikuvia ja antaa nuorille mahdollisuuksia osoittaa taitojaan ja aidosti luoda yrityksille arvoa työpanoksellaan.

Meille potentiaali on synonyymi tulevaisuudelle ja pyrimme aidosti ajattelemaan asioita pitkällä aikavälillä. Me panostamme kasvuun kokemuksen sijaan ja pyrimme jatkuvasti haastamaan nykyisiä toimintamalleja ja innovoimaan uusia. Me haluamme luoda aidosti uusia ideoita ja palveluja asiakkaillemme ja myös Lenzille, eikä vain optimoida ja tehostaa jo olemassa olevaa. Meillä on prioriteettinä Lenzin, lenziläisten ja asiakkaidemme oppiminen ja kehittyminen ja me uskalletaan epäonnistua ja tehdä virheitä!

Lenzin yhteisö

Lenzille yhteisö on kaikki kaikessa, sillä yhdessä olemme vahvempi kuin osiemme summa. Lenzillä on pieni, mutta sitäkin intihimoisempi yhteisö, jotka pyörittävät Lenzin jokapäiväistä toimintaa, kuten myyntiä, rekrytointia, markkinointia ja taloutta. Klikkaa alla olevaa nappia ja perehdy tarkemmin yhteisömme Lenziläisiin!

Tutustu Lenziläisiin