Löydä polkusi ja ole mukana rakentamassa parempaa työelämää!

Tältä sivulta löydät Lenzin auki olevat rekryt, kuvauksen rekryprosessistamme ja mahdollisuuden liittyä hakijaverkostoomme.

Avoimet rekryt

Rekryprosessi

Hakemusvaihe

Hakemusvaihe koostuu nimensä mukaisesti hakemuksen kirjoittamisesta. Hakemusvaihe eroaa kuitenkin merkittävästi perinteisistä työhakemuksista, sillä Lenzin hakemusvaiheessa ei kirjoiteta yksittäistä hakemuskirjettä, vaan vastataan ennemmin yksittäisiin kysymyksiin, joihin osaan pidemmin, osaan hieman lyhyemmin. Kysymyksissä tarkastellaan mm. hakijan oppimisintoa, tulevaisuusorientoituneisuutta, arvoja, maailmankuvaa, potentiaalia, innostusta sekä tietysti sopivuutta haettuun rooliin ja projektiin. Ja mikä parasta: emme kysy hakemusvaiheessa tai missään muussakaan rekryn vaiheessa CV:tä! Meitä nimittäin kiinnostaa ennemmin se, millaisia tyyppejä meidän hakijat ovat ja mihin suuntaan he haluavat kasvaa aiemman työkokemuksen sijaan.

Hakemusvaiheeseen et tarvitse muita ennakkotietoja, kuin projekti- ja roolikuvauksiin perehtymisen. Suosittelemme kuitenkin perehtymään Lenzin arvoihin ja ideologiaan, joista on tietoa nettisivuillamme. Hakemusvaiheeseen kannattaa myös varata runsaasti aikaa ja varmistaa, että olet rauhallisessa ympäristössä ja että mielentilasi on rauhallinen ja pohdiskeleva. Suosittelemme myös hakemuksen täyttämistä tietokoneella, sillä mobiili- ja tablettikäyttöliittymät eivät ole yhtä soveliaita hakemuksen täyttämiselle.

Keskusteluvaihe

Hakemusvaiheesta jatkoon päässeet osallistuvat keskusteluvaiheeseen. Keskusteluvaiheessa jatkoon päässyt hakija pääsee keskustelemaan Lenzin rekrytiimiläisten kanssa. Keskustelun tavoitteena on ennen kaikkea puolin ja toisin tutustua paremmin, sukeltaa pintaa syvemmälle hakijan arvoihin ja ajatusmaailmaan ja keskustella tarkemmin projektista, johon hakija on hakenut. Juuri tämän vuoksi suosimme keskustelu-termiä perinteisen haastattelu-termin sijaan. Tarkoituksena ei siis ole tentata hakijaa, vaan fokus on vastavuoroisessa ja avoimessa vuoropuhelussa.

Tiimihaaste

Lenzin rekryn viimeisenä vaiheena toimii tiimihaaste, jossa keskusteluvaiheesta jatkoon päässeet jaetaan kahteen tiimiin. Tiimihaasteessa tiimeille annetaan sama, projektin aiheeseen liittyvä tehtävä, jonka parissa tiimiläiset tulevat työskentelemään tiimihaastepäivän ajan. Päivän päätteeksi yhteistyön tulokset esitellään koko Lenzin poppoolle. Yhteistyön ja tiimihaasteessa onnistumisen suhteen lopulta valitaan lopulliseen projektiin päässeet. Vaikka tiimit kilpailevatkin keskenään, projektiin valitaan parhaat tyypit, eikä vain toista tiimiä sellaisenaan.

Tiimihaaste on rekryprosessin jännittävin osuus ja siinä mitataan mm. hakijoiden paineensietokykyä, tiimityöskentelytaitoja, oman asiantuntijuuden ja osaamisen hyödyntämistä sekä vuorovaikutustaitoja. Tiimihaastevaihetta ei myöskään järjestetä pienemmissä rekryissä, eli yksilöprojekteissa tai joissain hybridiprojekteissa.

Lähetä avoin hakemus ja liity hakijaverkostoomme!

Meillä Lenzillä tavoitteenamme on tukea opiskelijoita ja auttaa heitä löytämään aidosti merkityksellisiä työpaikkoja aiemmasta työkokemuksesta huolimatta. Perinteisesti tarjoamamme työtehtävät ovat tiimityöskentelyyn pohjautuvia projektitöitä, mutta asiakkaidemme puolelta on noussut myös huomattavaa tarvetta yksilörekryille.

Yksilörekrytointeihin emme yleensä avaa ulkoista rekrytointia, vaan hyödynnämme olemassa olevia kontaktejamme. Me Lenzillä olemmekin aktiivisesti yhteyksissä meistä ja meidän tarjoamistamme töistä kiinnostuneisiin opiskelijoihin ja jatkuvasti kartoitamme sitä, että kuka voisi olla se paras tyyppi meidän seuraavaan, pienempään projektiin. Olimme pelkästään vuonna 2022 olleet yhteyksissä jo kymmeniin eri opiskelijoihin mahdollisten työtarjousten muodossa.

Haluamme kuitenkin jatkuvasti kasvattaa verkostoamme ja tukea yhä useampaa opiskelijaa. Sitä emme kuitenkaan voi tehdä jos emme tiedä susta mitään. Nyt onkin siis korkea aika täyttää Lenzin avoin hakemus 2023 ja auttaa meitä löytämään juuri sinulle merkityksellisiä töitä!

Hakijaverkostoon