Haku syksyn 2021 projektiin on nyt päättynyt! Lämmin kiitos kaikille hakijoille! 

Lenz toteuttaa projekteja yrityksissä, jotka näkevät kanssamme potentiaalia nuorissa ja heidän kyvyssään ajatella rohkeasti ja originaalisti parempaa tulevaisuutta.

Kaikki Lenzin projektit: 1) toteutuvat tiimi- ja etätyönä, 2) liittyvät välittömästi yrityksen liiketoimintaan ja 3) edellyttävät rohkeaa haastamista ja ratkaisukeskeistä mindsettia. Projektit toteutetaan joustavalla yrittäjyysmallilla ja tiimiläisille maksetaan kilpailukykyinen korvaus. 

Unelmana yrittäjyys-projekti

Syksy 2021

Oletko innostunut yrittäjyydestä? Oletko valmis toteuttamaan omia unelmiasi ja kannustamaan muita tekemään samoin? Kenties jopa olet jo ottanut askelia omalla yrittäjäpolullasi tai ainakin tulevaisuudessa aiot suunnata sitä kohti?

Tässä Unelmana yrittäjyys -projektissa pääset työskentelemään kotimaisen yrittäjyyden tulevaisuuden eteen. Projektissa rakennetaan viestinnän ja markkinoinnin keinoin positiivista kierrettä, joka kannustaa yhä useampia nuoria ja opiskelijoita ryhtymään osa-aikaisiksi yrittäjiksi. Projektin kantava teema on yrittäjyys ja avainsanoja on yrittäjyyden helppous ja vaivattomuus.

Markkinointiin keskittyvän projektin aikana keskitytään etenkin kasvattamaan yrittäjyyspalveluiden käyttäjäkuntaa, painotuksena nuoret yrittäjät. Projektin aikana luodaan ja toteutetaan markkinointia jo valmiille yrittäjyyspalvelulle. Lisäksi mietitään markkinointitoiminnot, jotka saisivat kohderyhmän pohtimaan yrittäjyyttä osana omaa työuraa. 

Työskentely tapahtuu tiimissä, osa-aikaisesti ja täysin etänä, ja tavoitteena onkin, että saamme tiimiin laajasti korkeakouluedustusta ympäri Suomen. Toivomme (emme edellytä) projektitiimiläisiltä valmiutta luomaan verkostoja ja rohkeutta toimia lähettiläänä. Mikäli olet ollut aktiivinen korkeakouluyhteisössä tai järjestötoiminnassa, siitä on ehdottomasti etua tässä tehtävässä. Projekti sopii joustavuutensa takia hienosti opintojen ohelle! Tehdyistä työtunneista maksetaan 18€/h.

Projektin tavoitteena on

 • Luoda tulevaisuus, joka mahdollistaa nuorten yrittäjien unelmat
 • Kannustaa yhä useampia nuoria ryhtymään osa-aikaisiksi yrittäjiksi
 • Markkinoida jo valmiita yrittäjyyspalveluita
 • Konseptoida opiskelijoille suunnattuja palveluita yrittäjyyden tueksi

Aikataulu

 • Osa-aikainen etätyö 10-20 h/vk
 • Projektin alkamisaika: elokuu
 • Projektin edistymistä arvioidaan tietyin väliajoin ja seurantaa tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
 • Projektin kesto on enintään 5kk, päättyen viimeistään joulukuussa

Projektin roolit

Lenz rakentaa innostusta ja potentiaalia tihkuvan projektitiimin, joka pitää sisällään seuraavat viisi roolia (digimarkkinoija, sisällöntuottaja, talousvastaava, web-suunnittelija & palvelumuotoilija):

 • Olet kiinnostunut eri sosiaalisen median kanavien hyödyntämisestä markkinoinnissa. Lisäksi sinua kiinnostaa pohtia, miten opiskelijoille markkinoidaan yrittäjyyttä ja sen tukipalveluita. Myös brändin luominen, yhteisön muodostaminen ja markkinointiviestinnän samaistuttavuus kiehtovat sinua.
 • Haluat oppia tekemään vaikutuksellista markkinointia digitaalisissa kanavissa. Haluat myös oppia lisää markkinoinnin analytiikasta ja datan hyödyntämisestä markkinoinnissa. Haluat myös kasvattaa ymmärrystäsi yrittäjyydestä ja sen eduista sekä oppia, mitkä ovat vaikutuksellisimmat kanavat yrittäjyyden ilosanoman jakamiseksi nuorille. Haluat oppia luomaan huomion kaappaavia visuaalisia ilmeitä.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että pohdit proaktiivisesti, mihin muotoon kukin tarina paketoidaan, jotta se olisi samaistuttava ja vaikutuksellinen. Sinua arvostetaan siitä, että pidät huolen visuaalisesta ilmeestä ja tuot sen tiimillesi helposti käytettäväksi ja sovellettavaksi.
 • Työtehtäviisi voi kuulua somemarkkinoinnin monialaisia tehtäviä, kuten sosiaalisen median päivitystä, sisällön suunnittelemista ja toteuttamista sekä visuaalisten sisältöjen luomista.
 • Olet kiinnostunut sisällöntuotannosta ja sen räätälöimisestä erilaisille alustoille. Olet myös innostunut markkinoinnista sekä tarinankerronnasta ja uskot vakaasti siihen, että onnistuneet tarinat rakennetaan nimenomaan hyvin kohdennetun ja vaikuttavan viestinnän avulla. Rakastat pohtia asioiden syy- ja seuraussuhteita, ja innostut välillä pohtimaan, mikä ihmisten käyttäytymistä ohjaa. Et tyydy ensimmäisiin vaihtoehtoihin, vaan innostut uuden luomisesta ja uusien toimintatapojen ideoimisesta.  
 • Haluat oppia rakentamaan vaikuttavaa ja pitkälle tähtäävää viestintää tarinoiden avulla. Tulevaisuudessa haluat kehittyä rautaiseksi kirjoitetun viestinnän ammattilaiseksi, joka osaa työssään luoda mielikuvia sekä rakentaa johdonmukaista, vaikuttavaa ja tunteisiin vetoavaa sisältöä tarpeeseen kuin tarpeeseen. Haluat myös päästä syventymään lisää yrittämiseen ja yrittäjyyteen.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että osaat erilaisia viestinnällisiä keinoja hyödyntäen herättää muissa tunteita ja rakentaa siten mielikuvia. Kykenet hahmottamaan tekemistä ja työskentelyä pitkällä aikavälillä.Osaat tarkastella ja analysoida asioita eri näkökulmista käsin ja tunnistaa pienet, mutta sitäkin olennaisemmat yksityiskohdat ja eroavaisuudet sekä niiden merkityksen kokonaiskuvassa. Monet ystäväsi kuvailisivat sinua mielipidevaikuttajaksi, jolla on paitsi sana, mutta myös kynä hallussa.
 • Työtehtäviisi voi kuulua monipuolisen sisällön ideoiminen ja luominen, muille yrittäjyyspalveluista kertominen sekä palvelun luotettavuudesta viestiminen nuorille/ymmärrettävästi palvelun sanoittaminen.
 • Olet kiinnostunut taloushallinnosta, kirjanpidosta ja verolainsäädännöstä. Haluat laajentaa omaa ymmärrystäsi yrityksen pyörittämisestä ja toimia tulkkina muille, sillä pystyt kertomaan haastavammatkin talousasiat selkokielellä. Siinä missä jotkut voivat hämmentyä kuullessaan arvonlisäveron alarajahuojennuksesta, nyökkäät itsevarmasti tietäen, mistä on kyse. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää kaikkea – tärkeintä on se, että olet ensimmäisenä vastaamassa tuntemattomaan kysymykseen “minä otan selvää”. 
 • Haluat oppia lisää yrittäjyydestä käytännössä, yrityksen kirjanpidosta ja mahdollisesti soveltaa jo oppimaasi koulutehtävien sijaan tosielämässä. Selität mielelläsi kirjanpitoon liittyviä teknisiä seikkoja, ja haluat auttaa muita. Tulevaisuudessa näet itsesi työskentelevän mahdollisesti kirjanpidon parissa tai asiantuntijatehtävissä. 
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että olet järjestelmällinen, otat rohkeasti vastuuta, etkä säpsähdä, vaikka debet ja kredit sarakkeet eivät ensimmäisellä kerralla täsmäisikään. Ymmärryksesi lainsäädännöstä on ihailtavaa katsottavaa ja olet kiinnostunut syventymään yrittäjille tarjottaviin palveluihin.
 • Työtehtäviisi voi kuulua uusien palveluiden konseptointia ja tuotteistamista, yrittäjien tarpeiden selvittelyä, verotuksen vaikutusten arviointia ja kirjanpidon teknisen toteutuksen tekemistä, analysointia sekä ohjeiden laatimista.
 • Olet kiinnostunut tietokoneista, ohjelmoinnista ja web-suunnittelusta. Sinua kiehtoo käyttäjäkokemus ja sen kehittäminen osana erilaisia digitaalisia ympäristöjä. Kykenet antamaan suosituksia niiden kehittämisestä helppokäyttöisemmiksi. Olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä visuaalisen suunnittelijan ja palvelumuotoilijan kanssa, jotta kehittämänne ympäristö tuottaisi hyvin soljuvan palvelukokemuksen ja olisi ilmeeltään tyylikäs.
 • Haluat oppia ymmärtämään web-kehityksen ja ohjelmoinnin mahdollisuuksista osana digitaalisten palveluiden kehitystä. Sinua kiinnostaa oppia lisää siitä, miten palveluista tehdään käyttäjäystävällisiä, tehokkaita ja vetoavia. Sinulla on jo alustava käsitys hakukoneoptimoinnista ja haluat oppia siitä lisää sekä soveltaa oppimaasi työssäsi.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että sinulla on taitoja ohjelmoinnista (vaikkakaan et tarvitse osaamista tietystä koodauskielestä). He arvostavat myös sitä, että ymmärrät mitä muutoksia kehitettäviin verkkopalveluihin voidaan tehdä ja mitä mahdollisuuksia web-kehityksen ja ohjelmoinnin menetelmät luovat. Kykenet suosittelemaan toimenpiteitä projektin etenemissuunnitelmaan ja osana laajempaa tiimiä tekemään itsekin web-kehitystä.
 • Työtehtäviisi voi kuulua digitaalisten ympäristöjen käyttöliittymiin perehtymistä ja niiden kehitystä, UI/UX-suunnittelua sekä toimenpidesuositusten laatimista. Yhdessä palvelumuotoilijan ja visuaalisen digimarkkinoijan kanssa tehtävänäsi on markkinoida palvelun helppokäyttöisyyttä, toimivuutta ja uusiin käyttäjiin vetoavuutta.
 • Olet kiinnostunut palvelukokemusten käyttäjälähtöisestä suunnittelusta. Erityisesti sinua kiinnostaa opiskelijoiden näkökulmien ja mahdollisten erityistarpeiden kartoittaminen. Innostut pohtimaan, millaisia asioita ja teemoja opiskelijat arvostavat tällä hetkellä työelämässä sekä laajemmin yhteiskunnassa. Haluat olla luomassa houkuttelevia ja helppokäyttöisiä palveluita, joiden avulla opiskelijat voivat tulevaisuudessa toteuttaa unelmiaan yrittäjinä.
 • Haluat oppia kuinka ajatuksia yrittäjyydestä voitaisiin muuttaa palvelumuotoilun avulla opiskelijoiden keskuudessa entistä myönteisemmäksi. Haluat myös oppia keinoja, joilla erilaisista palveluista tehdään houkuttelevampia tietylle kohderyhmälle. Erilaisten käyttäjiä osallistavien prosessien oppiminen tuntuu sinusta kiehtovalta ja haluatkin tässä tapauksessa oppia osallistamaan opiskelijoita heille mielekkäällä tavalla yrittäjyyspalveluiden kehitykseen. 
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että haluat saada opiskelijoiden äänen kuuluviin ja pyrit pohtimaan asioita tämän kohderyhmän linssien läpi. Kykenet hahmottamaan erityisesti opiskelijoiden tarpeita ja näistä tarpeista kumpuavaa käyttäjäkokemusta. Pohdit avarasti, mitä erityistarpeita, ohjeita ja tukea tarvitaan, jotta yrittäjyydestä tulisi entistä houkuttelevampaa. Haluat tunnistaa palveluiden kehittämiseen liittyvissä asioissa hölynpölyn faktoista ja kirkastaa tätä myös muille.
 • Työtehtäviisi voi kuulua käyttäjätutkimusten suunnittelua ja toteutusta, palvelukokonaisuuksien hahmottamista ja kuvaamista sekä opiskelijalähtöistä suunnittelua ja kohderyhmänä opiskelijoiden erityispiirteiden pohdintaa.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen?

Jäikö jokin askarruttamaan?

Lue Useimmin kysytyimmät kysymykset ja yleistä tietoa rekrytointiprosessista täältä

Laita meille viestiä!

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi, laita meille sähköpostitse viestiä [email protected].