Lenz Projects on nyt Luotettava Kumppani –palvelun jäsen

Luottamus on yksi Lenzin neljästä arvosta, johon koko toimintamme perustuu. Luotamme Lenziin, toisiimme ja asiakkaisiimme. Meillä ihmiset ovat kaikista tärkeimpiä ja myös yritysten välinen liiketoiminta tapahtuu ihmisten välillä ja siinä tärkein arvo on luottamus. 

Meidän lenziläisten keskuudessa kuulee usein sanottavan, että “mitä enemmän toiseen luottaa, sitä enemmän pystyy yhdessä arvoa tuottaa”. Luotettava Kumppani on meidän arvojemme mukainen kumppani, ja kumppani, johon voi kirjaimellisesti luottaa.

Meille luottamus on tarkoittaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja tästä syystä Lenz liittyi Luotettava Kumppani –palvelun jäseneksi. Meille on tärkeää elää arvojamme todeksi myös käytännön tekojen kautta. 

Mikä on Luotettava Kumppani palvelu?

Luotettava Kumppani on Vastuu Groupin tarjoama sähköinen palvelu, joka helpottaa tilaajavastuulain velvoitteiden hoitamista. Palveluun kerätään Luotettaviksi Kumppaneiksi liittyneiden yritysten tilaajavastuutiedot, joista koostetaan Luotettava Kumppani –raportti.

Palvelusta löytyvät kaikki lain vaatimat selvitykset eli lisäselvityksiä ei tarvita, jos toimittaja on suorittanut velvoitteensa asianmukaisesti. Luotettava Kumppani –palvelu hoitaa toimittajan puolesta tilaajavastuulain edellyttam̈ien tietojen noutamisen eri rekistereistä ja pitaä ̈tiedot aina tilaajavastuulain mukaisesti ajan tasalla.

Vastuu Group tuottaa palveluita luottamuksen lisäämiseen toimijoiden välillä. Tavoitteena on poistaa keinotekoiset rajat maiden, toimialojen ja eri tahojen kesken sekä rakentaa toimivampaa tietoyhteiskuntaa luotettavan ja yksityisyyttä kunnioittavan datan avulla.

Vastuu Groupin mukaan Luotettava kumppani –palvelu tuottaa vuosittain lähes 20 miljoonan säästön yritysten byrokratiakustannuksissa. Luotettava Kumppani –palvelua käyttää 58 000 yritystä, jotka tekevät vuosittain yli 6,5 miljoonaa hakua.  Luotettava Kumppani –palvelu vapauttaa yritysten voimavaroja hallinnosta liiketoimintaan. 

Lenz on nyt luotettava kumppani!

Mikä on tilaajavastuulaki ja mikä on sen tarkoitus?

Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta ja tämän tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. Lain säännökset ovat pakottavia eli niistä ei voi sopia toisin.

Tilaajavastuulaki koskee pääsääntöisesti vuokratyövoiman käyttämistä ja alihankintaan. Siten myös laki työntekijöiden lähettämisestä voi tulla usein sovellettavaksi. Kun tilaaja solmii vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, on tilaajan otettava huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet sekä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaiset velvoitteet. 

Tilaajavastuulain mukaan työn Tilaajan tulee selvittää laissa määritellyt Toimittajan taustatiedot, jotka eivät saa olla 3 kk vanhempia. Toimittajien tulee koota tilaajavastuulain mukaiset todistukset säännöllisesti useista eri lähteistä ja toimittaa ne tilaajille. Lisätietoja tilaajavastuulaista voit lukea Finlexistä.