Yrityksille

Lenz auttaa yrityksiä saamaan nuorten potentiaalista mahdollisimman paljon irti. Nuoret ovat tulevaisuus ja Lenz on linssi yrityksille tähän tulevaisuuteen.

Lenzin tuoma arvo yrityksille

Lenz maksimoi nuorten innostuksen ja potentiaalin arvon yrityksille. 

Nuoret ovat tulevaisuus ja sen takia nuorten potentiaali on parhaimmillaan, kun halutaan tavoitella tulevaisuuden arvoa ja uusia kehitysmahdollisuuksia. Start up-henkisesti, yhdessä asiakasyrityksen kanssa, keksimme mahdollisuuden, jota haluamme lähteä tavoittelemaan. Lenz rekrytoi ja rakentaa ideaalisen nuorten opiskelijoiden poikkitieteellisen tiimin, juuri kyseiselle tarpeelle. Lenzin tuoman arvon voi siis kiteyttää kolmeen pääkohtaan:

 1. Nuorten potentiaalin maksimoiminen – Start-up potentiaali osaksi yrityksen tulevaisuutta
 2. Osaamista oman mukavuusalueen ulkopuolelta – Tiimi rakennetaan tarkoitus (ei nykyinen brändi) edellä, ja sen jäsenet voi rekrytoida itselleen projektin päätteeksi.
 3. Tulevaisuusorientoitunut yhteistyömalli – Auttaa rakentamaan organisaatiokulttuuria, jossa investointihankkeet tehtäisiin enemmän tulevaisuudesta innostuneena, kuin historiasta oppineena.

Lenz method

Lenz method maksimoi tiimin potentiaalin, löytämällä sopivan tasapainon tulevaisuuden potentiaalin ja historian kokemuksen väliltä, ja rakentamalla sen tarkoitus edellä.

Opiskelijaprojekteissamme keskitymme maksimoimaan opiskelijoiden tuottaman arvon, joten projektin tarkoituksen keskitämme tulevaisuuden potentiaaliin. Opiskelijaprojektit toteutamme kolmessa vaiheessa:

 1. Tarpeen määrittely ja tiimin rakentaminen – Yhdessä asiakkaan kanssa määritämme tarkoituksen projektille, johon rekrytoimme ideaalisen poikkitieteellisen opiskelijoiden tiimin.
 2. Työn esivalmistelu, pilotointi ja loppuraportti – Tiimimme toimii itsenäisesti, projektipäällikkömme johtamana, tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektin tavoitteena on tuottaa arvoa, joten ideat ja konseptit myös testataan käytännössä.
 3. Tulevaisuuden potentiaali ja turvallinen rekrytointi – Tiimin osaaminen on kehittynyt merkittävästi projektin aikana ja projektin jälkeen koko tiimi tai erikseen sen jäsenet voidaan turvallisesti rekrytoida osaksi asiakkaan organisaatiota.

Projektien hinta

Lenzin projektit on rakennettu asiakkaille “avaimet käteen”-periaatteella ja Lenz ottaa vastuun yhdessä sovittujen projektin tavoitteiden toteutumisesta. Projektit on aikataulutettu ja budjetoitu erikseen jokaiselle syklille: kevät, kesä ja syksy. Hinta pitää sisällään kaikki perusprojektikulut, kuten esivalmistelun ja suunnittelun, tiimin jäsenten sekä projektipäällikön palkat. Ylimääräiset projektiin liittyvät kulut, kuten matkakulut laskutetaan erikseen.

Sykli Aikaväli Rekrytointi alkaa h / opiskelija 4 hlön tiimi 5 hlön tiimi
Kesä touko-elokuu 10.1. 375 h 58.5k€ 68.5k€
Syksy elo-joulukuu 1.6. 270 h 49.7k€ 57.8k€
Kevät tammi-toukokuu 4.10. 300 h 54.5k€ 63.5k€

Projektien jälkeen opiskelijoita voi käyttää joustavasta konsulttisopimuksella 40€/h tai rekrytoida suoraan itselleen, jolloin veloitamme 1.500€ rekrytointipalkkion per opiskelija.

Esimerkkiprojektit

Lenzin suunnittelemia projekteja, joita tiimit ovat ideaaleja ratkaisemaan.

Liiketoiminta

New ventures
TARKOITUS
 • Löytää uusia mahdollisuuksia toimialalta
 • Kehittää nykyistä liiketoiminta tai luoda täysin uutta
 • Hyödyntää kohderyhmää: nuoret kuluttajina & B2B-asiakkaina
 • Varmistaa liiketoiminnan tulevaisuuden kannattavuus ja kasvu
ARVO

Uusi liiketoiminta vaatii uudenlaista ajattelua ja kyseenalaistamista eli poisoppimista vanhasta.

Strategia

Suunnittelu ja implementointi
TARKOITUS
 • Validoida nykyinen strategia ja identifioida kehityskohdat
 • Suunnitella strategian kehitys ja jalkauttaminen
 • Toteuttaa ja varmistaa implementointi
 • Viestiä strategiasta selkeästi ja helposti omaksuttavasti
 • Seurata toteutumista ja kerätä sekä analysoida dataa
ARVO

Varmistutaan strategian toimivuudesta ja sen sisäistettävyydestä luomalla selkeä jalkauttamissuunnitelma.

Markkinointi

Kohdistettua markkinointia markkinatutkimuksen avulla
TARKOITUS
 • Uudistaa markkinointisuunnitelma
 • Profiloida keskeiset kohderyhmät
 • Löytää optimaaliset kanavat markkinoinnille
 • Hyödyntää nuorten visioita toimivista palveluista
 • Tuottaa ja luoda kilpailuetua
ARVO

Kohdentaa kanavat tulevien kuluttajien – eli nuorten – kannalta toimiviksi.

Employer branding

Työnantajakuvan kehittäminen
TARKOITUS
 • Vahvistaa yrityksen työnantajamielikuvaa
 • Tehokkuutta ja vaikutusta rekrytointiin
 • Kasvatetaan talent poolia ja hakemusten määrää
 • Nopeutetaan rekrytointisykliä
 • Pienennetään tarvetta työpaikkailmoittelulle
ARVO

Enemmän oikeankaltaisia hakijoita ja pienentyvät rekrytointikustannukset

Perehdyttäminen

Henkilöstön tehokas integrointi yhteisöön
TARKOITUS
 • Uudistaa perehdyttämiseen käytetyt työkalut
 • Nuoret tulevaisuuden työntekijöinä tietävät, mikä on nykypäivää
 • Vastata tulevaisuuden odotuksiin ennakoimalla
 • Luoda toimivaa työkulttuuria
ARVO

Käytetään 10% vähemmän aikaa perehdyttämiseen ja kouluttamiseen.

Rekrytointiprosessi

Yrityksen rekrytoinnin modernisointi
TARKOITUS
 • Tehostaa rekrytointiprosessia tarkoitus edellä
 • Vähentää virherekrytointien määrää
 • Löytää hakijan aito potentiaali
 • Keskittyä hakijaviestinnän toimivuuteen
 • Kartoittaa työkalujen ja ympäristöjen relevanssi
ARVO

Relevantit talentit päätyvät hakemaan oikeisiin tehtäviin asiakkaalle, kilpailijoiden sijaan.

Kouluttaminen

Koulutuksen tehostaminen ja kehitys
TARKOITUS
 • Yrityksen sisäisen koulutusmateriaalin kehittäminen
 • Koulutusmateriaalin suunnittelu & implementointi
 • Nuoren näkökulman hyödyntäminen ja uusien koulutusmahdollisuuksien ideointi
 • Koulutuksen testaaminen ja optimointi
ARVO

Yhteinäistetty koulutusmateriaali ja tehokas informaation jakaminen optimoivat toimintaa sekä vapauttaa resursseja

Markkinatutkimus

Tulevaisuutta ennustava markkinatutkimus
TARKOITUS
 • Korkealaatuinen tulevaisuuteen valmistava tutkimus
 • Toteutus laajana tai täsmänä, keskittyen mm. kilpailija-analyysiin tai uusiin kohdemarkkinoihin
 • Nuorten näkökulma tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan selvittää tulevaisuuden tarpeet
ARVO

Uuden informaation kerryttäminen sekä yrityksen resurssien oikea jakaminen relevanttiin dataan perustuen

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!