Opiskelijat eivät ole sidottuja Lenzille kuin vain projektityöskentelyn ajan. Opiskelijat ovat siis halutessanne rekrytoitavissa suoraan yrityksellenne. Itse asiassa kannustamme tähän, sillä projektityöskentelyn aikana opiskelijat oppivat todella paljon yrityksestänne ja toimintatavoistanne.