Tiimien standardikoko on viisi opiskelijaa, mutta näistä päätetään aina projektikohtaisesti. Tiimikokoonpanoa suunniteltaessa otetaan huomioon asiakkaan oma tarve, projektin funktio ja projektille budjetoidut työtunnit. Tarjoamme myös tarpeen mukaan resurssivuokraa kattavasta Talent Poolistamme, joten myös yksittäisten opiskelijoiden rekrytoimen on mahdollista.