Projektin ajankohta riippuu täysin asiakkaan tarpeesta. Tavoitteenamme Lenzillä on työllistää korkeakouluopiskelijoita ympäri vuoden erilaisten projektien kautta. Projektien laajuus ja kesto riippuvat kuitenkin täysin projektista. Osaan projekteista etsimme yksilöitä, toisiin taas pareja tai kokonaisia tiimejä, joiden kokokin voi vaihdella. Toisissa projekteissa taas projekti saattaa kestää yli puolikin vuotta, kun taas toiset projektit ovat tiiviimpiä. Ilmoitamme töiden aloitusajankohdasta ja kestosta jokaisen projektin yhteydessä tavoitteenamme löytää aina kuhunkin projektiin juuri oikeat henkilöt myös käytettävyyden ja ajankohdan puolesta.