Lenz näkee Z-sukupolven potentiaalin arvon

Lenz on tiimi, joka työskentelee ACE Consultingin lipun alla. Olemme yrittäjähenkinen joukko, jolla on kokemusta – ja hieman menestystäkin – sekä yrittäjänä, työntekijänä että opiskelijana. Haluamme nyt jakaa polkujemme varsilta kerättyjä oivalluksia, auttaa Z-sukupolvea löytämään oikea paikkansa maailmassa, kuten me olemme löytäneet, ja kasvattaa ihmispotentiaalin arvostusta työmarkkinoilla, jossa ihmisen markkina-arvo vaikuttaa määräytyvän aiempien tekojen pörssissä.

Ensimmäinen blogitekstimme lähtee liikkeelle kaiken sen juuresta, josta mekin olemme ponnistaneet niin yksilöinä kuin tiiminä, eli potentiaalista. Pohdimme hieman sitä, miten potentiaalia voi arvottaa ja mitä haasteita siihen liittyy. Avaamme myös sitä, miksi potentiaali on mielestämme erityisesti nuorten juttu, josta kuitenkin meidän kaikkien tulisi olla kiinnostuneita.

Potentiaalin arvottamisesta

Maailma on täynnä paradokseja. Mitä tarkemmin haluaa mitata paikkaa, sitä epätarkemmin voi mitata nopeutta,  onnea ei voi saavuttaa tavoittelemalla sitä suoraan, ja mitä enemmän tiedämme, sitä enemmän tiedämme myös asioita, joita emme tiedä. Näitä paradokseja emme voi oikaista, mutta yhden työelämässä paikkansa ottaneen paradoksin voimme. Nimittäin sen, että pitäisi olla työkokemusta ennen kuin voi saada työkokemusta. 

Kuten Lenzin perustaja Santtu Laivuori lataa, työnantajan näkökulmasta optimaalinen asiantuntija on 25-vuotias korkeakoulutettu osaaja, jolla on jo 10 vuotta toimialakokemusta. Tämä on seurausta siitä, että yritykset ovat hyviä arvottamaan osaamista ympäristössään, mutta vielä realisoitumattoman kyvykkyyden eli potentiaalin arvottaminen on haastavaa.

Nuorilla on usein paljon potentiaalia, mutta vähän työelämässä osoitettuja kyvykkyyksiä. Me kaikki tiedämme intuitiivisesti, että potentiaalilla on arvoa, mutta myös, että tämän arvon mittaaminen on vaikeaa. Puolivuotiaan tytön isänä olen pohtinut paljon potentiaalia ja sen arvoa. On mielenkiintoista huomata, että vanhempana on luontaista laittaa lapsensa itsensä edelle tilanteessa kuin tilanteessa. Sen tekee kyseenalaistamatta, vaikka lapsella ei olekaan vielä käytännössä mitään arvoa sen pohjalta, mitä hän on, eli suurinpiirtein möykky lihaa, luita ja joukko alati uudelleen järjestäytyviä neuroneja (sekä ilahduttava ja hellyyttävä pläjäys söpöyttä). Sen sijaan lapsella on mittaamattomasti arvoa sen pohjalta, mitä hän voi olla.

Lenz Z-sukupolven ja potentiaalin asialla

Me Lenzillä olemme ottaneet missioksemme kyetä arvottamaan ihmispotentiaalia. Tällä hetkellä uskon, että ihmispotentiaalin arvottamiseen liittyy perustavanlaatuisia ja kenties ylitsepääsemättömiä haasteita ainakin seuraavista syistä:

  1. Potentiaali on aina tulevaisuuteen orientoitunutta, joten sen toteutumisen ennustaminen on epävarmaa.
  2. Potentiaali on ihmiseen sidottua ja ihminen ei ole olemassa vain yksilönä, vaan myös sosiaalisesti verkottuneena entiteettinä, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tämä on sosiaalisen median aikana enemmän totta kuin koskaan aiemmin.
  3. Potentiaalin arvo on aina kontekstisidonnaista ja usein ainakin osittain subjektiivista.

Näistä haasteista huolimatta haluan uskoa, että potentiaalin arvottamiseen on kehitettävissä metodi, joka on riittävän luotettava sovellettavaksi käytännössä. Toivon siis tulevani osoitetuksi vääräksi väittäessäni, että yllä olevat haasteet ovat ihmispotentiaalin arvottamisen kannalta perustavanlaatuisia ja ylitsepääsemättömiä. Haluan uskoa, että potentiaalia voidaan vähintäänkin arvioida sellaisella tasolla, että sille voidaan antaa perusteltu painoarvo rekrytoinnissa ja laajemmin strategisessa henkilöstöjohtamisessa. Uskon, että tämä palvelee sekä yrityksiä että osaajia, jälkimmäisistä erityisesti työelämään potentiaalia ja intoa puhkuen vyöryvää Z-sukupolvea. 

Tavoittelemamme hyvät ja skaalautuvat metodit potentiaalin arvottamiseen palvelisivat myös kansantalouttamme, sillä onhan Z-sukupolvella monia taakkoja kannettavanaan, eikä pienimpinä yhä kestämättömämmältä vaikuttava eläkejärjestelmämme sekä ilmastonmuutos seurauksineen. Siksi on meidän kaikkien etumme kehittyä entistä paremmiksi oikeiden osaajien sijoittamisessa oikeisiin paikkoihin – nuorten kohdalla erityisesti heidän potentiaalinsa suhteen. 

Potentiaalin tunnistaminen ja aiempaa suurempi arvostaminen voi auttaa ratkaisemaan työelämän ja yhteiskunnan suuria ongelmia vahvistamalla nuorten osaajien ammatillisen itsetunnon kehittymistä, edesauttamalla heidän työllisyyttään sekä ehkäisemällä työelämästä syrjäytymistä. Yritykset löytäisivät puolestaan yhä enemmän sitä, mitä yritysten tulee olla aina etsimässä: uusia näkökulmia, olemassaolevan haastamista, lähteitä orgaaniselle kasvulle sekä motivoitunutta ja luovaa innokkuutta jatkuvalle kehitykselle. Ja lopulta, sen seuraavan suuren jutun, the next big thing, joka erottaa heidät markkinoilla ratkaisevalla tavalla kilpailijoistaan.

Tämä n-osainen blogisarja on tarina tutkimusmatkastamme ihmispotentiaalin arvottamisessa sekä seikkailuistamme Z-sukupolven kanssa auttaessamme heitä löytämään oikea ja oikeutettu paikkansa työelämässä. Blogimme on tarina luovien ja yrittäjähenkisten ihmisten pyrkimyksistä luoda jotain ainutlaatuista, oivaltaa ja jakaa oivalluksia sekä olla yhteiskunnallisesti arvokas toimija kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassamme, jonka suurimmat ongelmat voi ratkaista vain sukeltamalla ennakkoluulottomasti tuntemattomaan. Tämä on siis tarinamme tasapainottelusta kaaoksen ja järjestyksen välillä, seikkailusta myyttisen lohikäärmeen luolaan, josta toivomme löytävämme läjän kullan arvoisia oppeja, joita soveltaa matkallamme huomiseen.

Tervetuloa mukaan!

admin