Miten Lenz auttaa yrityksiä kehittymään ja samalla vapauttamaan sisäisiä resursseja?

Jutussa oli hyvin kuvattu Lenzin lähtökohdat ja millaista työtä olemme tehneet kolme vuotta opiskelijoiden aseman juurruttamiseen liiketoiminnan kehittämisen saralla. Muutama asia kuitenkin jäi tuosta uupumaan, joita avaan hieman tarkemmin tässä blogissa. Lenz pystyy tarjoamaan yrityksille enemmän lisäarvoa verrattuna perinteisiin opiskelijaprojekteihin.

Lenzin konsepti on ollut voimissaan kolme vuotta. Lenz yhtiöitettiin omaksi yrityksekseen viime maaliskuussa emoyhtiö Ace Consultingista. Ace Consulting on omalta osaltaan toiminut konsultaatioprojekteissa opiskelijaresurssien kanssa. Opiskelijat ovat tuoneet uutta näkökulmaa meneillä oleviin haasteisiin ja auttaneet ratkaisujen jalkauttamisessa pienentäen samalla kustannuksia. Tulokset tuolloin olivat niin hyviä, että perustettiin startup Ace Consultingin sisälle. Näin syntyi Lenz. Eli siis vaikka toiminta on vielä Lenzin osalta alkuvaiheissa, niin kokemusta opiskelijoiden tuottamasta palvelusta yrityksille on jo yli 15 vuotta.

Kun astuin itse taloon vuosi takaperin, oma tehtäväni oli paketoida palvelut ymmärrettävämpään muotoon. Opiskelijoita hyödynnetään ja halutaan hyödyntää paljon yrityksissä. Yliopistot esimerkiksi tarjoavat opiskelijavetoisia projekteja ja opinnäytetöitä yrityksille. Yritykset haluavat saada näistä ideoita ja oppeja omaan toimintaansa, mutta iso haaste tällaisissa projekteissa on resurssit. Miten pystytään allokoimaan aikaa, rahaa ja toimintaa ohjaavia työntekijöitä opastamaan opiskelijat saavuttamaan potentiaalinsa? Tässä Lenzin konsepti pystyy auttamaan.

Viimeaikaiset muutokset maailmantilanteessa ovat myös hankaloittaneet yritysten toimintaa. Ilmoilla on ollut muun muassa muutosnevotteluita, vaikkakaan tarpeet liiketoiminnan kehityksessä eivät ole vähentyneet. Uusien ihmisten rekrytointi on haastavaa, kallista ja aikaavievää. Yhtälö on siis haastava. Miten saadaan liiketoiminta pidettyä pinnan yläpuolella tai paremminkin kasvettua entisestään? Lenzin konseptin myötä on mahdollista toteuttaa kehityshankkeita minimoimalla riskit.

Lenz ei ole vain opiskelijaresurssien tarjoaja yrityksille. Tottakai se on yksi osa Lenzin toimintaa, mutta ei kerro koko totuutta. Tekniikka&Talouden artikkelissa kerrottin Lenzin tarjoavan kolmea erilaista palvelumallia: innovaatioprojekti, hybridiprojekti ja resurssivuokra. Kiteyttäisin itse kuitenkin Lenzin tarjoaman palvelun seuraaviin neljään yrityksille tärkeisiin haasteiden taklaajiin:

  • Projektointi – Lenz auttaa yrityksiä kartoittamaan ja hahmottamaan liiketoiminnan mahdollisuuksia. Lenzin avulla rakennetaan selkeä käsitys projektiin käytettävästä budjetista, resursseista ja aikataulusta sekä tärkeimpänä tavoitteista.
  • Projektijohtaminen – Projektista ja sen lopputuloksesta vastaa kokenut projektijohtaja, joka vapauttaa asiakkaan ohjausvastuusta. Projektijohtajan avulla varmistetaan projektoinnissa asetettujen parametrien täyttyminen. Tavoitteenamme on aina myös ylittää asetetut tavoitteet.
  • Resurssit – Lenz yhdistää räätälöidysti yritysten tarpeisiin nuorten potentiaalin ja innostuksen sekä asiantuntijoiden kokemuksen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Lenz tarjoaa resursseja aina lyhyistä kohdistetuista tarpeista aina laajempiin pitkäkestoisempiin projekteihin.
  • Innovointi – Lenz auttaa yrityksiä investoimaan tulevaisuuteen. Lenzin toiminnan keskiössä on potentiaali, joka edesauttaa innovointia uusiin tuotteisiin, palveluihin tai toimintatapoihin. Lenz tuottaa innovoinnilla konkreettista ja mitattavaa hyötyä.

Haluaisin lisätä vielä hienoon artikkeliin, jonka Tekniikka&Talous teki, pari kohtaa joista yritykset hyötyvät eniten Lenzin konseptissa – Projektointi sekä Projektijohtaminen. Näissä kahdessa toimessa Lenz pystyy loistamaan muita kilpailevia toimijoita kirkkaammin!

Kuten mainitsin, niin yrityksillä suurin haaste hyödyntää opiskelijoita on sisäiset resurssit. Lenz sparraa esimerkiksi yritysjohtajia ensinnäkin ymmärtämään, miten opiskelijoilta voidaan saada yrityksille varteenotettavia ja liiketoiminnalle kannattavia ideoita. Lisäksi Lenz toimintamalliin kuuluu myös saattaa nämä ideat konkreettiselle tasolle; on sitten kyse hypoteesien testaamisesta tai ihan käytäntöön viemisestä. Millään tällä ei ole kuitenkaan merkitystä sanahelinänä, ellei pystytä seisomaan sanojen takana. Lenzillä tämä on todistetusti saavutettu onnistuneesti projektoinnin sekä projektijohtamisen myötä.

Projektoinnilla saadaan selkeä ymmärrys siitä mitä ollaan tavoittelemassa, millaisia resursseja se vaatii, miten tavoitteisiin päästään sekä tietysti mitä tämä koko lysti maksaa. Projektijohtamisella vapautetaan yritykset taakasta ohjata opiskelijoita. Lenzillä on pitkän ajan kokemus opiskelijoiden ohjaamisessa sekä mentoroinnissa. Näiden taitojen avulla saamme motivoituneista sekä massiivisen potentiaalin omaavista ihmisistä suurimman mahdollisen hyödyn irti.

Lenzille on äärimmäisen tärkeää, että lahjakkaille ja motivoituneille opiskelijoille maksetaan tekemästään työstään kunnon korvaus. Tämä on myös erottava tekijä perinteisiin opiskelijaprojekteihin. Tehdystä työstä kuuluu maksaa taalereita taskuun. Näin ollen myös varmistutaan siitä, että motivaationa ei ole vain saada hyväksyttyä merkintää opintosuorituksiin.

Tärkeä osa-alue Lenzin toimintaa on myös rekrytointiprosessimme. Prosessi on vaativa, mutta sen avulla löydämme juuri ne täydellisimmät tekijät projekteihin. Opiskelijoilla ei välttämättä ole työkokemusta taustalla, mutta mielestämme tämä on vain voimavara. Kun ei olla pyöritty korporaatiomaailmassa niin ei myöskään oma ajatteleminen ole ohjelmoitu vanhaan tekemiseen. Pidän itse ajatuksesta, että Lenz tarjoaa ajattelumallia, että “laatikkoa ei olisi lainkaan olemassa”. Opiskelijat hakevat tiettyyn rooliin itse projektilla ja pystyvät näyttämään osaamisensa, potentiaalinsa sekä motivaationsa muilla tavoin rekrytointiprosessin aikana.

Pitää hieman myös omaa selkää taputtaa ja sanoa, että yksikään opiskelija ei ole lopettanut kesken kaiken projektia tai resurssivuokraa. Mielestäni erinomainen meriitti, että löydämme parhaimmat tyypit tekemään heille myös merkityksellistä ja kiinnostavaa toimintaa. Mikä parasta, nämä henkilöt on mahdollista vielä rekrytoida osaksi omaa yritystä!

Mikäli haluat kuulla lisää Lenzistä sekä siitä miten voimme auttaa teitä kehittymään, niin ole yhteydessä allekirjoittaneeseen:

Severi Sjöblom

Asiakassuhteiden ja myynnin strategisti

[email protected]

https://www.linkedin.com/in/severi-sjoblom/

+358 400 231 169