Iisveden Metsän toiminnan tehostaminen perehdytyskäytänteitä uudistamalla

Lenz yhdisti kokemuksen ja potentiaalin, joka ulosmittasi parhaan lopputuloksen. Iisveden Metsä Oy sai Lenzin toimesta täysin uudet perehdytysmateriaalit ja perehdytyskäytänteet – innostus ja potentiaali edellä!

“Lenz toimi läpi projektin innovatiivisesti. Tarpeemme täsmentyivät ja muuttuivat projektin aikana ja Lenz otti tämän erinomaisesti huomioon. Kokonaisuus pysyi hyvin hallinnassa läpi koko projektin ja olemme todella tyytyväisiä Lenzin aikaansaamaan lopputulokseen.”

– Sami Juntunen, Tuotantojohtaja, Iisveden Metsä Oy

Asiakas

Iisveden Metsä Oy on Pohjois-Savossa Suonenjoella toimiva metsätalousyritys. Iisveden Metsän pääasiallinen liiketoiminta on metsätaloustuotteiden, kuten sahatavaran ja sivulautojen, tuottaminen puusta. Iisveden Metsä tuottaa erittäin laadukasta suomalaista puutavaraa, joka on kansainvälisesti arvostettua ja suosittua. Iisveden Metsällä onkin asiakkaita aina Keski- ja Etelä-Euroopasta aina Aasiaan saakka.

Haaste

Iisvesi on kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti ja tämä on johtanut uusien työntekijöiden tarpeeseen. Uusien rekrytointien myötä havaittiin olemassa olevien perehdytyskäytänteiden ja materiaalien olevat tehottomia ja kaipaavan pikaista uudistusta.

Perehdytyskäytänteiden uudistamisen tavoitteena oli vähentää esihenkilöiden uusien työntekijöiden perehdytykseen kuluvaa aikaa, ja sitä kautta tehostaa toimintaa ja parantaa kannattavuutta. Vaikka materiaaleja on päivitetty aikaisemminkin, niin nyt oli kokonaisvaltaisen uudistamisen paikka. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Lenz.

Lenzin tehtävänä oli suunnitella uudet, entistä tehokkaammat prosessit ja materiaalit uusien työntekijöiden perehdyttämistä varten, yhteistyössä Iisveden kanssa.

Asiakas

Iisveden Metsä Oy on Pohjois-Savossa Suonenjoella toimiva metsätalousyritys. Iisveden Metsän pääasiallinen liiketoiminta on metsätaloustuotteiden, kuten sahatavaran ja sivulautojen, tuottaminen puusta. Iisveden Metsä tuottaa erittäin laadukasta suomalaista puutavaraa, joka on kansainvälisesti arvostettua ja suosittua. Iisveden Metsällä onkin asiakkaita aina Keski- ja Etelä-Euroopasta aina Aasiaan saakka.

Haaste

Iisvesi on kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti ja tämä on johtanut uusien työntekijöiden tarpeeseen. Uusien rekrytointien myötä havaittiin olemassa olevien perehdytyskäytänteiden ja materiaalien olevat tehottomia ja kaipaavan pikaista uudistusta.

Perehdytyskäytänteiden uudistamisen tavoitteena oli vähentää esihenkilöiden uusien työntekijöiden perehdytykseen kuluvaa aikaa, ja sitä kautta tehostaa toimintaa ja parantaa kannattavuutta. Vaikka materiaaleja on päivitetty aikaisemminkin, niin nyt oli kokonaisvaltaisen uudistamisen paikka. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Lenz.

Lenzin tehtävänä oli suunnitella uudet, entistä tehokkaammat prosessit ja materiaalit uusien työntekijöiden perehdyttämistä varten, yhteistyössä Iisveden kanssa.

Toteutus

Projektin aikana perehdyimme sahan toimintaan ja olemassa oleviin perehdytys käytänteisiin ja materiaaleihin. Teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa koko projektin ajan.

Kun yhdessä oikeaoppisesta lähestymistavasta perehdytysmateriaalien ja perehdytysprosessien kehityksestä päätettiin, projektitiimi aloitti työnsä. Erityisesti kehitysvaiheen alussa asiakas oli tiiviisti mukana auttamassa projektitiimiä siinä, että materiaalit ovat oikeaoppiset käytetyille työpisteille, erityisesti työturvallisuus huomioiden. Kehitysvaiheen puolessa välissä projektitiimi vieraili sahalla perehtymässä tarkemmin työpisteisiin ja perehdytyskäytänteisiin.

 

Työskentely Lenzin kanssa oli mutkatonta ja projektityöskentelyssä oli hyvä fiilis. Lenz suhtautui projektiin kunnianhimoisesti, joka näkyi myös projektin lopputuloksessa. Voin lämpimästi suositella Lenziä yrityksenä ja toiminnan tehokkuutta lisäävien perehdytysmateriaalien suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Sami Juntunen, Tuotantojohtaja, Iisveden Metsä Oy

Projektitiimi

Projektitiimiin kuului graafisen suunnittelun opiskelija, vastavalmistunut ekonomi ja Lenzin kokenut konsultti.

Opiskelijan vastuualueisiin kuului erityisesti visuaalinen suunnittelu ja toteutus sekä materiaalien editointi.

Vastavalmistunut ekonomi vastasi projektin johtamisesta ja koordinoinnista. Kokeneempi konsultti toimi projektissa mentorina ja asiakasvastaavana, joten suurin työpanos tuli opiskelijalta ja vastavalmistuneelta.

Julia Palola, visuaalinen asiantuntija
Julia Palola, visuaalinen asiantuntija
Julia Palola, visuaalinen asiantuntija

”Pääsin projektissa graafisen suunnittelutyön lisäksi toteuttamaan ensimmäistä kertaa laajempaa videoproduktiota käsikirjoituksesta lopputuotantoon. Projekti opetti minulle älyttömästi ja en voi tarpeeksi kiittää luottamuksesta Lenzin kokeneempia konsultteja sekä valtavan yhteistyöhaluista asiakasta. Oli kunnia olla mukana tekemässä jotakin merkityksellistä!”

– Julia Palola, Visuaalinen asiantuntija

”Pääsin projektissa graafisen suunnittelutyön lisäksi toteuttamaan ensimmäistä kertaa laajempaa videoproduktiota käsikirjoituksesta lopputuotantoon. Projekti opetti minulle älyttömästi ja en voi tarpeeksi kiittää luottamuksesta Lenzin kokeneempia konsultteja sekä valtavan yhteistyöhaluista asiakasta. Oli kunnia olla mukana tekemässä jotakin merkityksellistä!”

– Julia Palola, Visuaalinen asiantuntija

Projektin lopputulos

Projektin alkaessa toimeksianto oli lavea ja yhteisen määrittelyvaiheen kautta löydettiin paras lähestyminen ja eniten asiakasta hyödyttävä kulma perehdytysprosessien kehittämiseen. Sekä asiakas että Lenz kokivat, että tiivis yhteistyö oli projektin onnistumisen avain.

Iisvesi sai uudet perehdytysmateriaalit perehdytysvideoiden, työpistekorttien ja perehdytysohjeistusten muodossa. Projektin lopputuloksena Iisveden Metsälle luotiin 13 työkorttia ja perehdytyspohjaa, uudet perehdytyskäytänteet sekä perehdytysvideoita.

Iisvedellä lopputulokseen oltiin todella tyytyväisiä, sillä uudet perehdytysmateriaalit ja perehdytyskäytänteet on luotu palvelemaan myös tulevaisuuden työntekijöitä. Tällä hetkellä työelämään siirtyvien tarpeet, odotukset ja lähtökohdat ovat hyvin erilaiset, kuin esimerkiksi 10–20 vuotta sitten työelämään siirtyneiden. Puhumattakaan tulevaisuuden työntekijöistä. Koska kantavana teemana projektin aikana oli juuri nuorten projektitiimiläisten tuoma tulevaisuusorientoitunuus, näkyi tämä myös projektin lopputuloksessa.

“Iisveden johto oli erittäin valveutunutta potentiaalin mahdollisuuksista ja heidän kanssa Ideoitiin myös paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Olen kuitenkin tyytyväinen, että päädyimme tässä vaiheessa hyvin konkreettiseen projektiin, jonka lopputulokset oli heti otettavissa käyttöön toiminnan sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi. ”

– Tommi Laivuori, Asiakasvastaava

Projekti Iisveden Metsän kanssa oli osoitus siitä, miten Lenzin kautta kannattaa sijoittaa tulevaisuuteen ja nuoriin. Kukaan ei tunne tulevaisuuden päättäjiä yhtä hyvin kuin tulevaisuuden päättäjät itse: eli nuoret.

Haluaako sinun yrityksesi investoida tulevaisuuteen nuorten potentiaali edellä? Otathan yhteyttä, niin voimme keskustella lähemmin miten Lenz voi auttaa yritystäsi menestymään.

Janne Taisto, myyntivastaava, Lenz Projects oy
Janne Taisto, myyntivastaava, Lenz Projects oy
Janne Taisto, myyntivastaava, Lenz Projects oy

Janne Taisto

Myyntivastaava

janne.taisto (at) lenz.fi

+358 400 737734

Severi Sjöblom, asiakkuuksien ja myynnin strategisti, Lenz Projects Oy
Severi Sjöblom, asiakkuuksien ja myynnin strategisti, Lenz Projects Oy
Severi Sjöblom, asiakkuuksien ja myynnin strategisti, Lenz Projects Oy

Severi Sjöblom

Asiakkuuksien ja myynnin strategisti

severi.sjoblom (at) lenz.fi

+358 400 231 169

Severi Sjöblom

Asiakkuuksien ja myynnin strategisti

severi.sjoblom (at) lenz.fi

+358 400 231 169