Yrityksille

Mitä tarjoamme

Suurin osa tämän päivän innovaatioista ei tapahdu tekemällä samoja asioita tehokkaammin. Ne tapahtuvat, kun uusi ja vanha maailma kohtaavat ja uudet ideat ja vakiintuneet käytänteet yhdistetään taitavasti.

Tuoreita näkökulmia

Mikäli yrityksenne tai toimialanne on muutoksessa, nuorten osaajien tuoreet näkökulmat ja potentiaali ovat arvokkaita vanhan haastamisessa ja uuden rakentamisessa. Lenz on taitava yhteensovittamaan uuden ja olemassa olevan ja soveltamaan parhaat puolet molemmista.

Kanavoitua muutosvoimaa

Nuoret puhkuvat intoa muuttaa maailmaa ja rakentaa näkemyksillään parempaa tulevaisuutta. Kestävää muutosta ei kuitenkaan luoda ilman reaalimaailman edellytysten ja rajoitteiden ymmärrystä ja huomiointia. Niin on myös liiketoiminnassa. Lenz on polttopiste, jossa nuorten muutospotentiaali ja -into sekä käytännön kokemus ja osaaminen kohtaavat hallitusti.

Räätälöidyt ja johdetut projektitiimit

Lenz-tiimit ovat monitieteellisiä ja yrityksen tarpeeseen räätälöityjä. Rakentamiemme tiimien kokonaispotentiaali on täten monimuotoista ja tarkoituksenmukaista, ja edellytykset korkealle innovaatioasteelle ovat hyvät. ACEn konsulttien käytännön osaamisen ja kokemuksen avulla nuorten potentiaali kanavoidaan hallitusti käytäntöön siellä, missä sillä on suurin vaikutus, ja tavalla, jolla vaikutus kestää.

Opiskelijoille

Mitä tarjoamme

Sillä, mitä ihminen on ja mitä hän osaa, on tänä päivänä suurta merkitystä. Vaan se, mitä ihminen voi olla ja miksi hän voi kasvaa, on sitäkin merkityksellisempää.

Teoriasta käytäntöön

Opintomme muovaavat meille linssin, jonka läpi tarkastelemme ja tulkitsemme maailmaa. Tämä linssi auttaa meitä näkemään tarkemmin, mutta se voi olla tietyissä tilanteissa myös näkökenttäämme rajoittava tekijä. Me tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden päästä avartamaan linssejään monitieteellisissä Lenz-tiimeissä sekä testaamaan näkemyksiään ja osaamistaan heille merkityksellisissä projekteissa.

Valmennusta ja mentorointia

Opiskelijat pääsevät Lenzissä osaksi valmennus- ja mentorointiohjelmaamme, joissa edistetään Lenz-nuorten kasvua asiantuntijoina ja käyttämättömän potentiaalin hyödyntämistä. Valmentajina ja mentoreina toimivat ACEn konsultit, jotka ammentavat omaa asiantuntemustaan ja työelämäkokemustaan arvokkaiksi opeiksi nuorille.

Oikeaa tekemistä oikeissa yrityksissä

Opiskelijat pääsevät osaksi monitieteellistä projektitiimiä, jotka koostuvat eri alojen korkeakouluopiskelijoista. Yhdessä tiimi edustaa monialaisen tarkastelun linssejä ja näkökulmia, jotka Lenz kanavoi yhteen polttopisteeseen siellä, missä niillä on suurin vaikutus. Tällöin ennuste yhteiselle oppimiselle, innovoinnille ja aikaansaamiselle on korkealla.