Polttopisteessä opiskelijat

Opiskelijoilla on ongelma. 

Lenz kuunteli 111 korkeakouluopiskelijan kokemuksia kesätöistä ja niiden hakemisesta. Piirtyi kuva motivoituneista nuorista, jotka haluavat mahdollisuuden vapauttaa täyden potentiaalinsa kiinnostavien oman alan kesätöiden parissa. Mahdollisuutta ei ole aina helppo saada.

Tutkimukseen osallistuneista alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoista lähes 40 % oli kesätöissä, jotka eivät vastanneet heidän alaansa. Ilman kokemusta ensimmäisen oman alan työpaikan saaminen on vaikeaa.

“Hain monia omaan alaani liittyviä kesätöitä ja panostin hakemuksiin paljonkin, mutta oman alan kesätyöpaikkaa ei irronnut kaikesta vaivannäöstä huolimatta. Tilanne aiheutti minulle paljon ahdistusta ja stressiä, ja on myös horjuttanut uskoa nykyisen tutkintoni kannattavuuteen.” -Opiskelija 23v, alempi AMK-tutkinto

Tärkein tutkitkimamme kesätöiden mielekkyyteen vaikuttava asia oli niiden vastaavuus omaan alaan. Lenz auttaa motivoituneita opiskelijoita pääsemään kiinni mielekkääseen työhön ja merkityksellisiin projekteihin.

Kesätyönantajilla on haaste.

Useammalla kuin joka kolmannella vastaajista oli kesätöissään hetkiä tai jaksoja, kun työtehtäviä ei ollut sopivasti, muttei myöskään liikaa. Heidän potentiaalistaan huomattava osa jää muuttamatta arvoksi, kun kesätöissä joutuu pyörittelemään peukaloitaan.

“Kesätöissäni oli ikävintä se, että tehtäviä ei aina ollut riittävästi ja oli liikaa luppoaikaa.” -Opiskelija 24v, maisterintutkinto

Kesätöiden suunnittelu ei ole läpihuutojuttu. Joskus hommia pitää katsoa uuden linssin läpi.

Lenzillä on ratkaisu.

Lenz kerää motivoituneiden opiskelijoiden potentiaalin yhteen polttopisteeseen. Yhteistyössä  asiakkaan, opiskelijatiimin ja tiimiä sparraavan asiantuntijan kanssa Lenz muuttaa luppoajan arvoa tuottavaksi projektiksi.

“Tulevaisuuden kesätöiltäni toivon suunnitelmallista otetta, hyvää perehdytystä, palautetta ja yhteisöllistä ja auttavaa meininkiä.”
– Opiskelija 21v, kandidaatintutkinto

Lenz tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kasvattaa taitojaan merkityksellisten haasteiden edessä ja reflektoida omaa kehitystään yhdessä kannustavan tiiminvetäjän kanssa.