Lenz projektoi, rekrytoi, mentoroi ja tukee opiskelijoita. Lisäksi Lenzillä on lopullinen vastuu projektin tavoitteista ja aikatauluista. Osallistumme projektityöskentelyn aikana myös projektityön seurantaan ja tukemiseen, tosin juuri sen verran, kuin projektin tavoitteisiin on soveliasta.