Mietimme syväluotaavasti, mitä projektissa vaaditaan, millainen tiimi toimii ja millaisia ominaisuuksia tiimiltä ja sen jäseniltä vaaditaan. Pyrimme kertomaan mahdollisimman tarkasti, mitä tietyssä roolissa vaaditaan ja millainen yksilö rooliin sopii. Roolien avulla muodostetaan mahdollisimman toimiva ja tiivis tiimi, jossa jokaisella on omat vastuunsa. 

Roolit ovat usein loppujen lopuksi vain suuntaa antavia ja mukautuvat projektin edetessä, jonka vuoksi roolikuvauksetkaan eivät aina ole erityisen spesifejä. Projekteissamme ei siis ole lähtökohtana, että rooleja noudatetaan orjallisesti, vaan monesti on mahdollista päästä tekemään monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Vastuu omasta tontistaan ei nimittäin merkitse sitä, että pitäisi itse välttämättä hoitaa yksin kaikki oman tontin sisältämät tehtävät.